Chính sách hoàn tiền

Chúng tôi có chính xác đổi trả trong trường hợp hàng hư hỏng:

Vui lòng kiểm tra đơn đặt hàng của bạn khi tiếp nhận và liên hệ với chúng tôi ngay lập tức nếu hàng bị lỗi, bị hư hỏng hoặc nếu bạn nhận được hàng không đúng, để chúng tôi có thể đánh giá vấn đề và gửi lại hàng cho bạn.

Các trường hợp ngoại lệ / các mặt hàng không thể trả lại:

Một số loại mặt hàng không thể trả lại, chẳng hạn như hàng hóa dễ hư hỏng (chẳng hạn như thực phẩm, hoa hoặc thực vật).
Vui lòng liên hệ nếu bạn có câu hỏi hoặc thắc mắc về mặt hàng cụ thể của mình.
Rất tiếc, chúng tôi không thể chấp nhận trả lại hàng giảm giá hoặc thẻ quà tặng.