Chính sách quyền riêng tư

KOUEI sẽ nỗ lực hết sức để bảo vệ thông tin cá nhân một cách phù hợp dựa trên nền tảng chính sách này.

Thu thập Thông tin:

Khi bạn truy cập Trang web, chúng tôi thu thập một số thông tin nhất định từ sự tương tác của bạn với Trang web và thông tin cần thiết để xử lý việc mua hàng của bạn.
Chúng tôi cũng có thể thu thập thêm thông tin nếu bạn liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ khách hàng.

Thông tin cá nhân:

- Thông tin Cá nhân được thu thập: tên, địa chỉ thanh toán, địa chỉ giao hàng, thông tin thanh toán, địa chỉ email và số điện thoại.
Mục đích thu thập - Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân chỉ cần thiết nhằm phục vụ cho các mục đích:
- Đơn Hàng: để xử lý các vấn đề liên quan đến đơn đặt hàng của bạn; Cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cho bạn để hoàn thành hợp đồng của chúng tôi, xử lý thông tin thanh toán của bạn, sắp xếp vận chuyển và cung cấp cho bạn hóa đơn và / hoặc xác nhận đơn hàng, giao tiếp với bạn, sàng lọc các đơn đặt hàng của chúng tôi về rủi ro tiềm ẩn hoặc gian lận.
- Duy Trì Tài Khoản: để tạo và duy trình tài khoản của bạn với chúng tôi, bao gồm cả các chương trình khách hàng thân thiết hoặc các chương trình thưởng đi kèm với tài khoản của bạn;
- Dịch Vụ Người Tiêu Dùng, Dịch Vụ Chăm Sóc Khách Hàng: bao gồm các phản hồi cho các yêu cầu, khiếu nại và phản hồi của bạn;

Không Chia Sẻ Thông Tin Cá Nhân Khách Hàng:

Chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ một số hoạt động cần thiết dưới đây:

- Các đối tác là bên cung cấp dịch vụ cho chúng tôi liên quan đến thực hiện đơn hàng và chỉ giới hạn trong phạm vi thông tin cần thiết cũng như áp dụng các quy định đảm bảo an ninh, bảo mật các thông tin cá nhân.
- Chúng tôi có thể sử dụng dịch vụ từ một nhà cung cấp dịch vụ là bên thứ ba để thực hiện một số hoạt động liên quan đến sàn giao dịch thương mại điện tử và khi đó bên thứ ba này có thể truy cập hoặc xử lý các thông tin cá nhân trong quá trình
cung cấp các dịch vụ đó. Chúng tôi yêu cầu các bên thứ ba này tuân thủ mọi luật lệ về bảo vệ thông tin cá nhân liên quan và các yêu cầu về an ninh liên quan đến thông tin cá nhân.
- Yêu cầu pháp lý: Chúng tôi có thể tiết lộ các thông tin cá nhân nếu điều đó do luật pháp yêu cầu và việc tiết lộ như vậy là cần thiết một cách hợp lý để tuân thủ các quy trình pháp lý.
- Chuyển giao kinh doanh (nếu có): trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất toàn bộ hoặc một phần với công ty khác, người mua sẽ có quyền truy cập thông tin được chúng tôi lưu trữ, duy trì trong đó bao gồm cả thông tin cá nhân.

An Toàn Dữ Liệu:

Chúng tôi luôn nỗ lực để giữ an toàn thông tin cá nhân của khách hàng, chúng tôi đã và đang thực hiện nhiều biện pháp an toàn, bao gồm:
- Chúng tôi tuân theo các tiêu chuẩn ngành, pháp luật trong việc bảo mật thông tin cá nhân khách hàng.
- Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân khách hàng, chúng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng để điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.
- Các thông tin thanh toán: được bảo mật theo tiêu qui định ngành.

Thời Gian Lưu Trữ:

Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi khách hàng có yêu cầu hủy bỏ hoặc khách hàng tự đăng nhập và thực hiện hủy bỏ.

Quyền Của Khách Hàng Đối Với Thông Tin Cá Nhân:

- Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu chúng tôi thực hiện việc này.

Thay đổi:

Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện đối với
Chính Sách này vào bất kỳ thời điểm nào.
Chúng tôi khuyến khích khách hàng thường xuyên xem lại Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân này để có được những cập nhật mới nhất đảm bảo bạn biết và thực hiện quyền quản lý thông tin cá nhân của bạn.

Liên hệ:

Để biết thêm thông tin về các thực tiễn bảo mật của chúng tôi, nếu bạn có thắc mắc hoặc muốn khiếu nại, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua e-mail tại [kouei.contact@gmail.com] hoặc qua đường bưu điện sử dụng các chi tiết được cung cấp bên dưới:

Công ty TNHH TM KOUEI Việt Nam
Lầu 5, Toàn nhà VIPD, 4 Nguyễn Thị Minh Khai, Dakao, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Cập nhật lần cuối: 10/10/2020